ปัญหาการรั่วซึมของถังเก็บน้ำและวิธีการแก้ไข

ถังเก็บน้ำ

ปัญหาการรั่วซึมของถังเก็บน้ำและวิธีการแก้ไข

ถังเก็บน้ำแตก แท้งค์น้ำรั่วซึม ไม่ต้องซื้อถังใบใหม่ ซ่อมถังเก็บน้ำด้วยตัวเองง่าย ๆ

นวัตกรรมการผลิตถังเก็บน้ำด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำให้ถังเก็บน้ำหรือถังพักน้ำที่ใช้ในครัวเรือน มีความคงทนในการใช้งานสูงมาก วัสดุที่ใช้ทำถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นสูง จึงทำให้ถังเก็บน้ำยุคนี้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานหลายสิบปี ซื้อเพียงแค่ถังเดียวก็สามารถใช้งานไปตลอดอย่างคุ้มค่า แต่ปัญหาน้ำรั่วซึมออกจากถังเก็บน้ำก็ยังสามารถพบเห็นได้ทั่วไป เกิดจากหลายสาเหตุดังต่อไปนี้

  • การติดตั้งข้อต่อและฟิตติ้งอย่างไม่เหมาะสม เช่น ไม่ได้ติดตั้งตัวซัพพอร์ตท่อ, สวมท่อเข้ากับฟิตติ้งหลวมจนเกินไป หรือใช้เทปพันเกลียวน้อยเกินไป ทำให้เกิดช่องว่าง น้ำจึงค่อย ๆ ซึมออกมาได้
  • ถังเก็บน้ำมีรอยต่อชัดเจน ตัวถังไม่เป็นชิ้นงานเดียวกัน โดยรอยต่อมักอยู่ในจุดที่ผู้ใช้งานไม่ค่อยสังเกตเห็น เช่น บริเวณก้นถัง, ด้านล่างรูข้อต่อ, รูน้ำเข้า-ออก หรือบริเวณครีบถัง เมื่อใช้ไปนาน ๆ รอยต่อจะเกิดเป็นรอยแยกชัดเจน และทำให้มีน้ำรั่วซึมออกมาได้
  • ติดตั้งแท้งค์น้ำอยู่ห่างไกลจากปั๊มน้ำ เมื่อระยะเวลาผ่านไปเกิดพื้นดินทรุด ทำให้ความสูงต่ำของพื้นระหว่างปั๊มน้ำและท่ออยู่ต่างระดับกัน เกิดแรงงัดของท่อกับรูน้ำออก ทำให้เกิดปัญหาน้ำรั่วซึม ซึ่งสามารถแก้ไขด้วยการติดตั้งจุดค้ำท่อ

วิธีแก้ไขเมื่อมีน้ำรั่วซึมออกจากบริเวณข้อต่อของถังเก็บน้ำ

STEP 1: ทดสอบตำแหน่งการรั่วซึมของน้ำ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจิ่งน้ำนองใต้ก้นถังเก็บน้ำนั้น เกิดจากการรั่วซึมที่บริเวณฟิตติ้งข้อต่อจริง โดยใช้กระดาษทิชชู่เช็ดบริเวณรอบข้อต่อทุกอันให้แห้งสนิท จากนั้นนำกระดาษทิชชู่แผ่นใหม่มาพันรอบ ๆ ข้อต่อ แล้วทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง หากพบว่ากระดาษทิชชู่ที่ห่อหุ้มรอบข้อต่อเปียกน้ำ แสดงว่าเกิดการรั่วซึมที่บริเวณข้อต่อจริง

STEP 2: ถอดท่อและข้อต่อต่าง ๆ ออก
แกะเทปพันเกลียวเดิมออก และทำการพันเทปพันเกลียวใหม่ให้พอดี หรือประมาณ 20-25 รอบ สำหรับข้อต่อหมุนเกลียว 1 อัน จากนั้นสวมข้อต่อเข้ากับท่ออีกครั้ง แล้วใช้ประแจขันข้อท่อเข้ากับรูฟิตติ้งให้แน่น

STEP 3: ทดสอบการรั่วซึมอีกครั้ง
นำกระดาษทิชชู่มาพันรอบข้อต่อ เพื่อทดสอบการซึมของน้ำอีกครั้งเหมือนขั้นตอนแรก ทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วกลับมาตรวจสอบอีกครั้ง หากรอบนี้ทิชชู่ไม่เปียกแสดงว่าการแก้ไขสำเร็จเรียบร้อยดี

วิธีซ่อมแซมถังเก็บน้ำ เมื่อพบรอยแตกหรือรูรั่วจากตัวถัง

เมื่อถังเก็บน้ำที่บ้านมีรอยแตกร้าว หรือเกิดรูรั่ว ไม่ว่าจะเป็นถังน้ำ 1000 ลิตรหรือถังน้ำ 2000 ลิตรที่มีขนาดใหญ่ สามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวเองโดยวิธีการเชื่อม ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาได้ 100% โดยไม่ต้องซื้อแท้งค์เก็บน้ำหรือถังเก็บน้ำใบใหม่ โดยวัสดุที่จะใช้ในการเชื่อมต้องเป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับตัวถังเก็บน้ำ เพื่อให้สามารถเชื่อมได้อย่างสนิทแนบแน่น

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการซ่อมแซมถังเก็บน้ำ

  • เส้นเชื่อมพลาสติก (มีจำหน่ายในร้านอุปกรณ์ช่างทั่วไป)
  • หัวพ่นแก๊ส หรือหัวพ่นไฟกระป๋องที่สามารถปรับระดับไฟได้

STEP 1: สังเกตจุดรั่วซึม และทำความสะอาดถังเก็บน้ำ
น้ำที่รั่วซึมออกจากตัวถังเก็บน้ำสามารถสังเกตได้ง่าย เมื่อพบปัญหาควรรีบปิดวาล์วน้ำเพื่อหยุดการเติมน้ำใส่แท้งค์น้ำ แล้วใช้น้ำอุปโภคบริโภคอุปโภคในบ้านจนเหลือน้ำเพียงก้นถัง เพื่อการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่ามากที่สุด หลังจากนั้นให้ทำความสะอาดถังเก็บน้ำทั้งด้านนอกและด้านใน แล้วผึ่งตัวถังเก็บน้ำให้แห้งสนิท

STEP 2: เชื่อมเส้นพลาสติกทับรอยแตกหรือรูรั่ว
ก่อนจะทำการปะเชื่อมถังเก็บน้ำ ควรเลือกบริเวณซ่อมแซมถังเก็บน้ำให้เป็นที่ที่อากาศถ่ายเทดี เพื่อลดความรุนแรงของก๊าซที่จะเกิดขึ้นในระหว่างเชื่อม
ใช้เส้นเชื่อมพลาสติกทาบลงบนรอยรั่ว แล้วใช้หัวพ่นไฟกระป๋องในระดับไฟเบาที่สุด ค่อย ๆ เป่าไฟลงบนเส้นเชื่อม ให้ตัวเส้นค่อย ๆ ละลายลงแนบชิดสนิทกับตัวถังเก็บน้ำ หากรอยแตกมีขนาดใหญ่และยาว ให้ค่อย ๆ ลากเส้นเชื่อมพลาสติกตามด้วยไฟลนอย่างช้า ๆ โดยสามารถใช้เส้นเชื่อมพลาสติกหลาย ๆ อันติดทับเหลื่อมกัน เพื่อปะถังเก็บน้ำให้ครอบคลุมรอยแตก

STEP 3: ปะเชื่อมให้สนิททั้งด้านนอกและด้านในถังเก็บน้ำ
เมื่อทำการเชื่อมด้านนอกตัวถังเก็บน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรพักให้จุดปะเชื่อมให้เย็นตัวลงเสียก่อน จึงปะเชื่อมเส้นพลาสติกด้านในตัวถังเก็บน้ำด้วยวิธีการเดิม
เนื่องจากด้านในตัวถังเก็บน้ำเป็นจุดอับ ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวก่อนปฏิบัติงาน ระมัดระวังอย่าใช้ความร้อนที่มากจนเกินไป อาจส่งผลต่อวัสดุ และลดทอนประสิทธิภาพความแข็งแรงทนทานของถังเก็บน้ำได้ ในขณะที่ทำการปะเชื่อมหากสังเกตเห็นควันลอยขึ้น ให้หยุดปฏิบัติงานทันที เป็นสัญญาณแสดงถึงการใช้ความร้อนในระดับที่มากเกินไป อาจทำให้เกิดเหตุไฟไหม้ได้

เลือกใช้ถังเก็บน้ำ WAVE คุณภาพอันดับ 1 ไร้กังวลปัญหาน้ำรั่วซึม!

เมื่อรู้สาเหตุของปัญหาน้ำรั่วซึม และรู้วิธีแก้ไขถังเก็บน้ำด้วยตัวเองแล้ว ต่อจากนี้ไปเราก็สามารถซ่อมแซมถังเก็บน้ำด้วยตัวเองง่าย ๆ ไม่ต้องจ้างช่างให้เสียดายเงินเลย แต่จะดีกว่าไหมหากเรามีถังเก็บน้ำคุณภาพดีใช้ตั้งแต่แรก เป็นถังเก็บน้ำที่จะไม่สร้างปัญหาน้ำรั่วซึมตลอดการใช้งาน ขอแนะนำถังเก็บน้ำบนดินจากผู้นำด้านนวัตกรรมเรื่องน้ำตัวจริง WAVE! ถังเก็บน้ำบนดินคู่ปั๊มน้ำ WAVE Water Package Fusion Tank รุ่น Orchid ให้คุณมีแท้งค์น้ำวางเคียงคู่ปั๊มน้ำอย่างไร้ปัญหาพื้นต่างระดับในอนาคต!

เปิดประสบการณ์การใช้งานถังเก็บน้ำที่ผสานการใช้งานคู่กับปั๊มน้ำได้อย่างลงตัว ด้วยฐานอลูมิเนียมสไลด์ทำให้สามารถติดตั้งปั๊มน้ำได้ทุกรุ่น ปั๊มน้ำเก่าก็ใช้ได้ มาพร้อม Engineering Rubber 4 จุด ที่จะช่วยลดเสียงจากการสั่นสะเทือนของปั๊ม ลิขสิทธิ์เฉพาะเวฟเท่านั้น น้ำไหลได้อย่างราบรื่นแม้ไฟดับ ด้วยระบบ Auto Directed Bypass ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ลดเวลาการติดตั้งฐานปั๊มน้ำ และยังช่วยประหยัดพื้นที่ใช้สอยในบ้าน พร้อมการออกแบบอุปกรณ์เชื่อมต่อ Fitting ที่ทำมาจากทองเหลืองเกลียวลึกหนา ออกแบบขึ้นรูปพร้อมกับตัวถังเก็บน้ำ จึงช่วยลดปัญหาการรั่วซึมได้ดีที่สุด!

WAVE ถังเก็บน้ำคุณภาพอันดับ 1 รายเดียวในประเทศไทยที่ใช้สารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้สูงสุดถึง 99.99% สะอาด ปลอดภัย จากวัสดุ Food Grade 100% ตัวถังเก็บน้ำไร้รอยต่อ ไม่มีรอยเชื่อม แตกต่างจากถังเก็บน้ำเกรดทั่วไปในท้องตลาด หลีกเลี่ยงทุกความเสี่ยงของปัญหาถังเก็บน้ำรั่วซึมให้คุณอย่างรอบด้าน เลือกใช้ถังเก็บน้ำคุณภาพอันดับ 1 จาก WAVE เท่านั้น!

สอบถามรายละเอียดถังเก็บน้ำ ถังไฟเบอร์กลาส ถังเก็บน้ำบนดิน WAVE เพิ่มเติม ได้ที่

สำนักงานใหญ่ 648-648/2 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
ให้บริการทุกวัน จันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.

Tel : 02-814-8565, 02-814-9449, 081-7003411
LINE : @wave.co.th
E-Mail : contact@wave.co.th
Website : https://www.wave.co.th
Facebook : www.facebook.com/wavecommunity

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ดีในการใช้งานเว็บไซต์ อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)