คุณ พงศ์สิษฐ์ชัย ทองสุข

 

PONGSITCHAI THONGSUK

ประธานกรรมการบริหาร

 

คุณ สุธิชัย ทองสุข

 

SUTHICHAI THONGSUK

กรรมการผู้จัดการ

ความเป็นมาบริษัท เวฟ โปรดักท์ จำกัด ก่อตั้งในปี 2537 โดยนายพงศ์สิษฐ์ชัย ทองสุขและกลุ่มเพื่อนนักวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเนื่องจากเล็งเห็นว่าน้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต ทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติรวมถึงมนุษย์ทุกคนด้วยตลอดระยะเวลาเกือบ 25 ปี บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะคิดค้นและสรรหานวัตกรรมใหม่ๆ ผนวกกับการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีความตื่นตัวมากขึ้นในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ภายใต้ Concept “The Innovation for Environment” หรือ “นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม”จนปัจจุบันได้ออก Concept “WATER INNOVATION” หรือ “ที่สุดนวัตกรรมเรื่องน้ำ” เพื่อเน้นย้ำความเป็นผู้นำในเรื่องนวัตกรรมน้ำที่พัฒนาก้าวไกล จนเป็นผู้นำในเรื่องวัตถุดิบที่พัฒนาสินค้าจนเป็นที่ยอมรับในแง่คุณภาพ และความสวยงาม

ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในแวดวงของถังน้ำและบำบัดน้ำเสีย จึงได้มีการออกผลิตภัณฑ์มากมาย ภายใต้แบรนด์ “WAVE” อาทิเช่น ถังเก็บน้ำบนดินถังเก็บน้ำใต้ดิน ถังบำบัดน้ำเสีย ถังดักไขมัน และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิต เลือกสรรวัตถุดิบที่ได้มาตราฐานสากลและพัฒนาเป็นสุดยอดนวัตกรรมวัตถุดิบโพลิเมอร์ชนิดพิเศษชื่อว่า INNOVA POLYMER ซึ่งเหมาะ กับการนำไปผลิตถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ เพื่อความสะอาดปลอดภัย ไร้สารตกค้างไปสู่ผู้บริโภค และเป็นผู้ผลิตถังเก็บน้ำรายแรกที่เลือกใช้ INNOVA POLYMER ในการผลิตถังเก็บน้ำ ซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นเพื่อสร้างสรรผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำลายแกรนิตที่มีความหลากหลายกว่า 25 สีเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและคุ้มค่าของลูกค้าทุกทางเลือกสูงสุดตลอดเวลาบริษัทฯและพนักงานทุกคนยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจตรงไปตรงมาโดยนำเสนอข้อเท็จจริงของสินค้าเป็นสำคัญ ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ในมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าทุกผลิตภัณฑ์

1994

เริ่มก่อตั้ง
บริษัท เวฟ โปรดักท์ จำกัดและสร้างโรงงานแห่งแรก ที่อ.เทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท

1995

ขยายกำลังการผลิต
เพื่อตอบสนองการขยายตัว
ของตลาดโดยย้ายโรงงานมา
ก่อตั้งที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ในพื้นที่ 9 ไร่

1996

เพิ่มกำลังการผลิต
เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าโครงการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน
เป็น 20ล้านบาท

1997

ขยายกลุ่มลูกค้า
เข้ากลุ่มผู้แทนจำหน่ายสินค้า
ทั่วประเทศไทย

2005

เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า
ในช่องทาง Modern Trade และMini Modern Trade ทั่วประเทศไทย

2003

นำสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
จากบริษัท Sinanen Zeomic Co.,Ltd.
ประเทศญี่ปุ่น ที่ใช้ในกลุ่มเวชสำอางค์
และบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร
มาเริ่มใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำรายแรก รายเดียวในประเทศไทย

2001

พัฒนาวัตถุดิบ Polymerเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม Rotomoldingทั้งสี Plain (สีเรียบ) และ Stone Effect(สีแกรนิต) ได้มากกว่า 21 สีรายแรกรายเดียวในประเทศไทย

1998

เพิ่มไลน์ธุรกิจPlastic Compoundเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า
อย่างต่อเนื่อง

2012

ขยายกำลังการผลิตเพื่อตอบสนอง
การขยายตัวของตลาดในกลุ่มถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย รวมมากกว่า20,000 ใบ/เดือน

2016

ได้รับแต่งตั้งเป็นDistributor Ebara Homeuse Pump
ประเทศไทยและเพิ่มทุนจดทะเบียน
บริษัทเป็น 100 ล้านบาท

2017

ได้รับแต่งตั้งเป็น3M Authorized DistributorWater Purifier Productsประเทศไทยและเพิ่มทุนจดทะเบียน
บริษัทเป็น 200 ล้านบาท

2018

ได้รับแต่งตั้งเป็นDistributor LOWARA Home use Pumpจาก Xylem Brand และเพิ่มทุนจดทะเบียน
บริษัทเป็น 300 ล้านบาท

2020

ขยายพื้นที่โรงงานและอาคาร
เพื่อเพิ่มกำลังผลิตสินค้าเป็น 39,000 ตรม.
ในพื้นที่กว่า 55 ไร่

2019

ขยายฐานลูกค้าเข้าสู่กลุ่ม CLMV