เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

บริษัท เวฟ โปรดักท์ จำกัด ขอขอบคุณที่ท่านไว้ใจและเลือกซื้อสินค้าของเราเป็นอย่างยิ่ง และขอแจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การรับประกันดังนี้

1. การเริ่มต้นรับประกัน 

– ระยะเวลาการรับประกันจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ระบุ โดยลงทะเบียนออนไลน์  ผ่านเว็บไซต์  www.wave.co.th  ภายใน 15 วันหลังจากวันที่ซื้อสินค้า  พร้อมแนบใบเสร็จการซื้อสินค้า  เพื่อขอรับเงื่อนไขการรับประกัน   

2. ขอบเขตการรับประกัน

– กรณีเปลี่ยน

     o การเปลี่ยนสินค้ากรณีถังเกิดความบกพร่องอันเนื่องมาจากวัสดุ  หรือกระบวนการผลิตเท่านั้น  (เฉพาะตัวถังไม่รวมถึงส่วนประกอบแถม เช่น ลูกลอย ฝาถัง อุปกรณ์อื่นๆ และค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง)   ครอบคลุมระยะเวลา 30 วันแรกนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า เฉพาะกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายโดยไม่สามารถซ่อมแซมได้

– กรณีซ่อม หรือ เปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆ ที่เกิดจากความบกพร่องของวัสดุ หรือกระบวนการผลิตจากโรงงานในระยะเวลาตามนี้

ถังเก็บน้ำบนดิน

รุ่น The Palm รับประกันตลอดอายุการใช้งาน (LIFETIME WARRANTY)

      **เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด**การรับประกันตลอดอายุการใช้งานจะหมดอายุการรับประกันก็ต่อเมื่อสินค้ามีการยกเลิกการผลิต หากมีการยกเลิกผลิตทางบริษัทจะต่ออายุการรับประกันเพิ่ม 1 ปี

รุ่น Orchid Selected Tank ท่อ PPR รับประกัน 25 ปี (เฉพาะตัวถังเก็บน้ำ)

รุ่น Orchid Selected Tank ท่อ PVC รับประกัน 20 ปี (เฉพาะตัวถังเก็บน้ำ)

-รุ่น PRUKSA รับประกัน 25 ปี 

-รุ่น FLORA,ROSE,LILY,LILY LOFT,GDN,GDP,ChangSG,WGD รับประกัน 20 ปี

-รุ่น THE LOFT,ChangP,Vigo,NVR,NVRP  รับประกัน 15 ปี 

ถังเก็บน้ำบนดินใต้ดิน

-ถังเก็บน้ำใต้ดินรุ่น WUT รับประกัน 5 ปี

ถังบำบัดน้ำเสีย

-ถังบำบัดรุ่น WP ,WS ,WF ,WFF รับประกัน 5 ปี

ถังบำบัดรุ่น ZAD รับประกัน 3 ปี

ถังดักไขมัน

ถังดักไขมันรุ่น WAVE KIT รับประกัน 3 ปี

ถังดักไขมันรุ่น WAVE KIT  ECO รับประกัน 1 ปี

ถังดักไขมันรุ่น WGT รับประกัน 1 ปี

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ

-ปั้มน้ำ LOWARA มอเตอร์ 10 ปี

3M เครื่องกรองน้ำ

3M Smart HCD-2 (ตู้กรองน้ำอัจริยะ ร้อน-เย็น HCD-2)  รับประกัน 1 ปี

-3M DWS2500T-CN (ตู้กรองน้ำ รุ่น เมนเบรน) รับประกัน 1 ปี

-3M DWS160-L (รุ่นใต้ซิงค์-ขนาดใหญ่) รับประกัน 1 ปี

-3M AP easy cyst-FF (เครื่องกรองน้ำรุ่นใต้ซิงค์)  รับประกัน 1 ปี

-3M Countertop (เครื่องกรองน้ำรุ่นตั้งโต๊ะ) รับประกัน 1 ปี

-3M CTM-01 (เครื่องกรองน้ำรุ่น CTM-01) รับประกัน 1 ปี

-3M AP essy complete DIY (เครื่องกรองน้ำรุ่นติดตั้งง่าย) รับประกัน 1 ปี

-3M AP902 (เครื่องกรองน้ำใช้สำหรับทั้งบ้าน) รับประกัน 1 ปี

-3M 4WH (เครื่องกรองน้ำใช้สำหรับบ้านขนาดเล็กและคอนโด) รับประกัน 1 ปี

-3M Shower Filter (เครื่องกรองน้ำสำหรับการอาบน้ำ) รับประกัน 1 ปี

-3M ไส้กรองน้ำ รับประกัน 7 วัน (ตามเงื่อนไขบริษัท 3M)

3. การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายดังนี้

– ชิ้นส่วนที่ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน เช่น ลูกลอย ฝาถังเป็นต้น

– การใช้งาน การขนย้าย การติดตั้งที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทฯ (ตามเอกสารคำแนะนำที่มาพร้อมตัวสินค้าหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม  ในข้อแนะนำผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ www.wave.co.th )

– การซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับแต่งที่ไม่ถูกต้อง หรือใช้ชิ้นส่วนวัสดุนอกเหนือจาก  ชิ้นส่วนเดิม โดยมิได้มาจากบริษัทฯ

– อุบัติเหตุ อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ จราจล หรือสงคราม

– การแก้ไขเอกสารหรือเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์(ผู้ที่มีชื่อในใบรับประกัน)

– ความเสียหายจากแรงบีบ แรงกด แรงดัน การใช้งานที่ผิดปกติ

– ความเสียหายต่อเนื่อง

– ค่าใช้จ่ายในส่วนการติดตั้งและขนย้ายผลิตภัณฑ์ (บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่ายตามกรณี)

– ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าตรวจสอบหน้างานหลังระยะเวลา 1 เดือนแรกนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า (บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่ายตามระยะทาง)

4. ความรับผิดชอบของลูกค้า

– ลงทะเบียนรับประกันให้ถูกต้องครบถ้วน

– ลูกค้าต้องแนบใบเสร็จที่ซื้อสินค้าทุกครั้งที่ลงทะเบียน กรณีแจ้ง  ปัญหาเพื่อขอรับเงื่อนไขการรับประกันจากบริษัทฯ *เงื่อนไขการรับประกันถือเป็นอันสิ้นสุด หากไม่มีการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนโดยการลงทะเบียนรับประกันของบริษัท

– การกระทำใดนอกเหนือจากคู่มือที่มาพร้อมสินค้า ต้องสอบถามบริษัทฯ

– กรณีตรวจสอบแล้ว หากความเสียหายเกิดภายใต้เงื่อนไขรับประกัน  บริษัทฯ จะดำเนินการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (สงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเดินทาง  และค่าดำเนินการซ่อมที่ไม่ใช่ระดับพื้นดิน)

– กรณีตรวจสอบแล้ว หากความเสียหายเกิดนอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายตามกรณี

* สำหรับน้ำประปามาตรฐาน กปน.กปภ. เท่านั้น ห้ามใช้บริเวณน้ำบาดาลและน้ำกร่อย

***การลงทะเบียนรับประกันมีผลกับผลิตภัณฑ์เฉพาะรายการที่ซื้อตามใบเสร็จสินค้า/บิลที่มีการแนบ เท่านั้น นอกเหนือรายการหากไม่มีการกรอกให้ครบถ้วน การรับประกันถือเป็นโมฆะ  ลูกค้าควรแนบใบเสร็จ/บิลให้ครบถ้วนเพื่อใช้แจ้งกรณีแจ้งสินค้ามีปัญหา หากบริษัทฯตรวจสอบแล้วว่าเอกสารการรับประกันไม่ครบถ้วน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่ายการบริการตามกรณี