การเลือกขนาดปั้มน้ำ


หลักการเบื้องต้นในเลือกซื้อปั๊มน้ำไว้ในบ้านโดยเราจะต้องสำรวจข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้

1. ระยะส่งน้ำ(Suction Lift (m.)                    

บ้านมีกี่ชั้น บอกระยะความสูงที่จะส่งน้ำขึ้นไป

บ้าน 2 ชั้น ความสูงชั้นละ 3.5 เมตร ระยะส่งคือ 7 เมตร

 

2. ปริมาณน้ำที่มีโอกาสใช้พร้อมกัน(จำนวนก็อก)  

มีก็อกกี่จุด(Taps used)  X ค่าเฉลี่ยการใช้น้ำ 8ลิตร/นาที/ก็อก = จำนวนลิตรที่ใช้ต่อนาที(Capacity L/min)

4 X 8 ลิตร/นาที = 32 ลิตร/นาที

 

3. พิจารณาตารางการเลือกปั้มน้ำ(Motor watt)  

ระยะส่งน้ำ  7 เมตร 

ก็อก 4 จุด

โอกาสใช้น้ำพร้อมกัน 32ลิตร/นาที 

ดังนั้น เมื่อเทียบกับตารางและพิจารณาดูตัวเลขที่ใกล้เคียง ควรเลือกปั๊มน้ำขนาด 200 watt เป็นต้น

 

แหล่งที่มา phdtrading.com/products/pump_size_selection.pdf

ข้อมูลการเลือกข้างต้นนี้ เป็นการคิดแบบคร่าวๆ หากบ้านมีลักษณะเฉพาะควรปรึกษาช่างที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง

แนะนำการเลือกขนาดปั้มอย่างง่ายหรือมาตราฐานทั่วไปที่คนส่วนมากเลือกใช้

- บ้านชั้นเดียว ก็อก3-4 จุด ใช้ปั้มขนาด 150 Watt ระยะส่ง 12 เมตร

บ้านสองชั้น ก็อก 5-6 จุด ใช้ปั้มขนาด 200-250 watt ระยะส่ง 19 เมตร

บ้านสองชั้น ก็อก 6-7 จุด ใช้ปั้มขนาด 300 watt ระยะส่ง 19 เมตร

บ้านสามชั้นขึ้นไปหรือบ้านสองชั้นก็อก 8-9 จุด ใช้ขนาด 400 watt ระยะส่ง 20 เมตร


WAVE PRODUCT CO.,LTD
648-648/2 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ
E-mail : Contact@wave.co.th Facebook : www.facebook.com/wavecommunity

Call center
081-7003411 ,02-814-8565
ติดต่อสอบถาม Contact@wave.co.th l Line : @wave.co.th

Copyright 2014-2015 by WAVE PRODUCT CO.,LTD .All Right Reserved