ท่อ PP-R ดีกว่าท่อ PVC อย่างไร ?


 

          ทำไม WAVE ถึงเลือกใช้ท่อ PP-R ในถังเก็บน้ำ  วันนี้ WAVE มีคำตอบ...... Polypropylene ( PP ) คือ พลาสติก ที่เกิดจากการผลิต หลังการหลอม Polypropylene copolymer random 80 หรือที่เรียกกันว่า PPR ในตระกูลพีพีนั้น ประกอบขึ้นจาก วัสดุที่มีคุณสมบัติที่เป็นเยี่ยมเหมาะสำหรับระบบประปาทั้งน้ำร้อน น้ำเย็นรวมไปถึงระบบทำความเย็น ( Chilled water system ) ซึ่งมีค่า E-modulus ที่ต่ำ และทนทานต่อการยืดหยุ่นสูงภายใต้สภาวะที่มีอุณหภูมิสูงและการใช้งานโดยเฉลี่ยนานกว่า 50 ปี นอกจากนั้น วัสดุ PPR ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ สะอาดถูกสุขอนามัยซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคพร้อมทั้ง คุณสมบัติที่ไร้กลิ่นไร้รสชาติ และทนทานต่อสารเคมี ทำให้ ท่อ PPR เหมาะอย่างยิ่งในการใช้งานสำหรับระบบน้ำดืมที่มั่นใจได้ว่า คุณภาพน้ำที่ถูกลำเลียงด้วยระบบท่อ PPR นั้นสะอาดถูกสุขอนามัยต่อผู้ บริโภค

1.วิธีการเชื่อมต่อท่อระหว่างท่อ PVC และ PP-R

การเชื่อมต่อท่อของท่อ PVC ต้องอาศัยการใช้กาวในการเชื่อมท่อและส่งผลให้เกิดปัญหาการรั่วซึมในอนาคต   ส่วนการเชื่อมท่อ PP-R จะใช้ความร้อนในการเชื่อม โดยใช้เครื่องเชื่อมท่อ ทำให้ท่อ PP-R มีความแข็งแรงกว่าไร้กลิ่นกาวเชื่อมและไร้สารตกค้างในน้ำ

2.ความทนต่อแรงกระแทกระหว่างท่อ PVC และ PP-R

ความทนต่อแรงกระแทกของ PVC เมื่อโดยเหยียบหรือโดนแรงกระแทกจะเปราะ แตกหักได้ง่ายกว่าท่อ PP-R เนื่องจากท่อ PP-R มีความยืดหยุ่นเหนียวสูงกว่าท่อ PVC

3.อายุการใช้งานระหว่างท่อ PVC และ PP-R

       อายุการใช้งานของท่อ PVC จะน้อยกว่าท่อ PP-R  เนื่องจากท่อ PVC อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับอายุของกาวและการติดตั้งอีกทั้งยังสามารถเสื่อมสภาพได้เร็วเมื่ออยู่ในที่อุณภูมิที่ร้อนหรือเย็นจัด กาวและท่อ PVC จะเกิดการหดตัว ทำให้เกิดการรั่วซึมในภายหลัง

        โดยเฉลี่ยแล้วท่อ PP-R มีอายุการใช้งานนานกว่า 50 ปี เนื่องจากการเชื่อมท่อด้วยความร้อนประสานเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่อายุของกาวเหมือนท่อ PVC  ทำให้มีการใช้งานที่ยาวนานกว่าหมดปัญหาการั่วซึ่มในระยะยาว

4.ความทนต่ออุณภูมิความร้อนระหว่างท่อ PVC และ PP-R     

   4.1 ความทนต่ออุณภูมิความร้อนของท่อ PVC สามารถทนความร้อนได้สูงสุดถึง 50 องศา เท่านั้น

   4.2 ความทนต่ออุณภูมิความร้อนของท่อ PP-R สามารถทนความร้อนได้โดยมี

        -ท่อที่ใช้กับน้ำธรรมดาได้ 3-60 องศา

        -และ ท่อใช้กับน้ำร้อนได้ 3-90 องศา

5.การทดสอบระบบน้ำภายหลังการติดตั้ง

ท่อ PVC หลังจากการติดตั้งเสร็จแล้วต้องทิ้งไว้รอให้กาวแห้งสนิทใช้ระยะเวลาประมาณ 1 วัน เพื่อทดสอบระบบน้ำ

ท่อ PPR สามารถทดสอบได้ภายในไม่กี่นาที หลังจากที่ท่อเย็นตัว

 

WAVE PRODUCT CO.,LTD
648-648/2 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ
E-mail : Contact@wave.co.th Facebook : www.facebook.com/wavecommunity

Call center
081-7003411 ,02-814-8565
ติดต่อสอบถาม Contact@wave.co.th l Line : @wave.co.th

Copyright 2014-2015 by WAVE PRODUCT CO.,LTD .All Right Reserved