บริษัท เวฟ โปรดักท์ จำกัด ขอขอบคุณที่ท่านไว้ใจและเลือกซื้อสินค้าของเราเป็นอย่างยิ่ง และขอแจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การรับประกันดังนี้
 
1. การเริ่มต้นรับประกัน 
- ระยะเวลาการรับประกันจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ระบุในวันที่รับประกัน   โดยต้องส่งส่วนของบริษัทฯกลับคืนบริษัทฯ หรือลงทะเบียนออนไลน์  ผ่านเว็บไซต์ www.wave.co.th ภายใน 15 วันหลังจากวันที่ซื้อสินค้า  พร้อมเก็บใบเสร็จการซื้อสินค้าเพื่อขอรับเงื่อนไขการรับประกัน   
 
2. ขอบเขตการรับประกัน
- กรณีเปลี่ยน
     o การเปลี่ยนสินค้ากรณีถังเกิดความบกพร่องอันเนื่องมาจากวัสดุ  หรือกระบวนการผลิตเท่านั้น  (เฉพาะตัวถังไม่รวมถึงส่วนประกอบ อุปกรณ์อื่นๆและค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง)   ครอบคลุมระยะเวลา 30 วันแรกนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า เฉพาะกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายโดยไม่สามารถซ่อมแซมได้
 
- กรณีซ่อม หรือ เปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆ ที่เกิดจากความบกพร่องของวัสดุ หรือกระบวนการผลิตจากโรงงานในระยะเวลาตามนี้
     o ถังบำบัดรุ่น WP WS WF WFF รับประกัน 3 ปี  
       ถังบำบัดรุ่น ZAD รับประกัน 1 ปี
     o ถังเก็บน้ำใต้ดินรุ่น WUT รับประกัน 3 ปี
     o ถังเก็บน้ำบนดิน
         * รุ่น TROPICAL รับประกัน 25 ปี 
         * รุ่น PRUKSA,FLORA,ROSE,GDN,GDP,ChangSG,WGD รับประกัน 20 ปี
         * รุ่น ChangP,Vigo,NVR,NVRP  รับประกัน 15 ปี 
     o ถังดักไขมันรุ่น WGT รับประกัน 1 ปี
     o ถังดักไขมันรุ่น WAVE KIT รับประกัน 3 ปี
     o ปั้มน้ำ LOWARA มอเตอร์ 10 ปี
     o อื่นๆ.................................................................................................
 
 
3. การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายดังนี้
- ชิ้นส่วนที่ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน 
- การใช้งาน การขนย้าย การติดตั้งที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทฯ (ตามเอกสารคำแนะนำที่มาพร้อมตัวสินค้าหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม  ในข้อแนะนำผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ www.wave.co.th )
- การซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับแต่งที่ไม่ถูกต้อง หรือใช้ชิ้นส่วนวัสดุนอกเหนือจาก  ชิ้นส่วนเดิม โดยมิได้มาจากบริษัทฯ
- อุบัติเหตุ อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ จราจล หรือสงคราม
- การแก้ไขเอกสารหรือเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์(ผู้ที่มีชื่อในใบรับประกัน)
- ความเสียหายจากแรงบีบ แรงกด แรงดัน การใช้งานที่ผิดปกติ
- ความเสียหายต่อเนื่อง
- ค่าใช้จ่ายในส่วนการติดตั้งและขนย้ายผลิิตภัณฑ์ (บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่ายตามกรณี)
- ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าตรวจสอบหน้างานหลังระยะเวลา 1 เดือนแรกนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า (บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่ายตามระยะทาง)
 
4. ความรับผิดชอบของลูกค้า
- ลงทะเบียนรับประกันให้ถูกต้องครบถ้วน
- ลูกค้าต้องแสดงใบรับประกันหรือใบเสร็จที่ซื้อสินค้าทุกครั้ง กรณีแจ้ง  ปัญหาเพื่อขอรับเงื่อนไขการรับประกันจากบริษัทฯ *เงื่อนไขการรับประกันเป็นอัน  สิ้นสุดหากไม่มีเอกสารยืนยันที่แสดงการซื้อหรือใบรับประกันของบริษัทฯ
- การกระทำใดนอกเหนือจากคู่มือที่มาพร้อมสินค้า ต้องสอบถามบริษัทฯ
- กรณีตรวจสอบแล้ว หากความเสียหายเกิดภายใต้เงื่อนไขรับประกัน  บริษัทฯ จะดำเนินการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (สงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเดินทาง  และค่าดำเนินการซ่อมที่ไม่ใช่ระดับพื้นดิน)
- กรณีตรวจสอบแล้ว หากความเสียหายเกิดนอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายตามกรณี
 
* สำหรับน้ำประปามาตรฐาน กปน.กปภ. เท่านั้น ห้ามใช้บริเวณน้ำบาดาลและน้ำกร่อย
 
***การกรอกใบรับประกันมีผลกับผลิตภัณฑ์เฉพาะรายการที่ซื้อตามใบเสร็จสินค้า/บิล เท่านั้น นอกเหนือรายการหากไม่มีการกรอกให้ครบถ้วน การรับประกันถือเป็นโมฆะ  ลูกค้าควรเก็บใบเสร็จ/บิลและใบรับประกัน กรณีแจ้งสินค้ามีปัญหา หากบริษัทฯตรวจสอบแล้วว่าเอกสารการรับประกันไม่ครบถ้วน บริษัทฯของสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่ายการบริการตามกรณี

 


ลงทะเบียน
ยอมรับเงื่อนไขการรับประกัน

WAVE PRODUCT CO.,LTD
648-648/2 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ
E-mail : Contact@wave.co.th Facebook : www.facebook.com/wavecommunity

Call center
081-7003411 ,02-814-8565
ติดต่อสอบถาม Contact@wave.co.th l Line : @wave.co.th

Copyright 2014-2015 by WAVE PRODUCT CO.,LTD .All Right Reserved