ฝาปิดเหล็กหล่อเวฟ


ฝาปิดเหล็กหล่อเวฟ

ขนาด 49.5 cm.

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง(รวมฐาน) 49.5 เซนติเมตร เฉพาะเส้นผ่านศูนย์กลางฝาปิด 46 เซนติเมตร
  • เหมาะสำหรับปิดฝาถังบำบัด บ่อบำบัด ในพื้นที่ที่มีรถวิ่งผ่าน สามารถรับน้ำหนักได้มาก
  • ประกอบด้วย 2 ส่วน 1)ส่วนวงแหวนสำหรับหล่อเข้ากับพื้น  2)ตัวฝาปิด
  • ราคา 1,980.- บาท

ขนาด 60.5 cm.

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง(รวมฐาน) 60.5 เซนติเมตร เฉพาะเส้นผ่านศูนย์กลางฝาปิด 57 เซนติเมตร
  • เหมาะสำหรับปิดฝาถังบำบัด บ่อบำบัด ในพื้นที่ที่มีรถวิ่งผ่าน สามารถรับน้ำหนักได้มาก
  • ประกอบด้วย 2 ส่วน 1)ส่วนวงแหวนสำหรับหล่อเข้ากับพื้น  2)ตัวฝาปิด
  • ราคา 2,935.- บาท


รายละเอียด :WAVE PRODUCT CO.,LTD
648-648/2 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ
E-mail : Contact@wave.co.th Facebook : www.facebook.com/wavecommunity

Call center
081-7003411 ,02-814-8565
ติดต่อสอบถาม Contact@wave.co.th l Line : @wave.co.th

Copyright 2014-2015 by WAVE PRODUCT CO.,LTD .All Right Reserved